Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Mark_Medlock_-_Mr._Lonely_(Re-Edition)-2007-YSP


  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply
Пока никто не отвечал в этой теме...

#1 badanto

badanto

    www.eaei-ttu.planet.ee

  • Пользователь
  • 422 сообщений
  • Откуда:www.eaei-ttu.planet.ee

Отправлено 16 Январь 2008 - 17:40

Mark_Medlock_-_Mr._Lonely_(Re-Edition)-2007-YSP


[code=auto:0]


ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ
ŽŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ±
ß²²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻ ßßßßßßßßß ßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²
± ßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪß ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻ
° ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßß °ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßßßß
ŽŪŪŪŪŪŪŪß ÜÜŪŪŪŪ²±° ÜÜ°° °²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪß
ÜŪŪŪŪŪŪß ° ÜÜŪ²²²²²²²±±°° ßß ŪŪŪŪŪŪŪŪŪß
ÜÜŪŪŪŪŪŪ² ܲ°ÜŪŪ²²ßßß ŽŪŪŪŪŪŪŪ²°
ÜŪŪŪŪŪŪŪŪ²° ÜÜŪŪŪŪŪßß ßßŪŪ²²²ŪÜÜ ŪŪŪŪŪŪ²°
²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßß °±²²²²ŪŪßŪßß²° ŽŪŪŪŪŪŻ
²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜŪŪŪŪŪŪŻ
ŽŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜ Ž Ü Ü ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŻ ßßßß ß
ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ Ü²²Ūß ÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ß
ŽŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ßßß²²²²ŪŪßß ß ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ° ܲÜ
²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²° ßßÜ ß²ß
°²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜ ÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ
°²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪܲŪŪŪÜ
°ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ°ŪŪŪŪŪÜ
ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻŽŪŪŪŪŪŻ
ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪܲŪŪŪŪ²
ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜŪŪŪŪ²
ßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²
ßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻ
Ü ŽŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²° ßŪŪŪŪßßßßßŪŪŪŪŪŪŪŪßŪ² °
ß ÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ² ßßŪŪßß ŽŻ° ° ±°
ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜ ß °±°²±
ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪß ° ±²±Ū²
²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßß ° ±°²Ū²ŪŪ
²ŪŪŪŪßßßßßß °±°²±ŪŪŪŪŪ
²ß ÜÜÜÜÜÜÜ ±²±Ū²ŪŪŪŪŪ
° Üܲ²ßßß ßß²±° ²Ū²ŪŪŪŪŪŪŪ
Ü ° °ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ
² ±ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ
± °°±±²²ŪÜÜÜÜ ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ
ß²²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜÜ ÜŪ²ŪŪŪÜßŪŪŪŪŪ
° ßßßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻ ŪŪŪ²ŪŪŪŪŻ ŪŪŪŪ
ßßßß²²²ß °ÜŪŪŪŪŪßŪŪß ŽŪŪŪ
± °±ŪŪŪßß²Ūß ÜŪŪŪŪ
° °±²ß ÜŪ²Ż ŽŪŪŪŪ²
±²Ż Ž²²ŪŪÜ ßŪŪ²±
°²ŪŪÜ ß²²ŪŪŪÜßŪÜßŪ²
°²ŪŪŪŪŪÜ ßßŪŪŪŪŪßŪÜß
°²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜ ßŪŪŪŪÜ
°²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜ ß²ŪŪŻ
°²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŻ Ž²ŪŪ
ܲŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßÜܲ²ŪŻ
ܲ²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪßŪ²²ŪŪŪ
ÜÜÜܲ²² ÜÜÜŪ²²²ß²ŪŪŪŪŪŪŪŪ²²ßßÜÜŪŪŪŪŪŪ߯
ÜÜÜܲ²²ßßßßßŪŪ Üܲ²²²²ßßŪÜŪŪ²²²²²ßßßß ÜŪŪŪŪßßß Üß
²²²²²²ßßßß ÜÜÜŪ²± ŪŪ Üܲ²²ßßß ÜŪŪŪßŪŻ ÜŪßß ÜÜÜ ß
ŪÜ ÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪ² ŪŪÜÜ Ü²²ßß ÜÜßܲŪŪŪŪŪÜ ŽŪŪŪÜ Ūß ÜŪßß
ßŪŻ Ž²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ² ßß²²²²²ÜÜÜÜÜÜÜÜܲ²²ß ÜÜŪß ²²²²²ŪŪŪŪŻ ŽŪŪŪŪŽŻ ŽŪŻ° Ü
Ž² ßŪŪŪÜŪŪŪßŪŪ ÜÜ ßßßß²²²²²ßßß Ü²²²ß Ż ßßßŪŪÜ ßŪŪŪŪŪÜÜßß±° Üß
± ŽŪ²ŻŽŪŪߎŻ Ž²ŪŪÜÜÜÜ ÜÜÜŪŪŪŪŪß °° ŻŽŪŪÜÜ ÜŪŪ²ÜÜ ßßŪŪŪŪŪŪ²± ܲŻ
° ܲ²ßÜŪß ÜŪŻ ŪŪܲßßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪß ²² ŽŪŪŪ² Ž²ßßß ß ßßŪŪ²Ž²²ŪÜ
ÜÜßß ÜŪß ²ŪŪ Ü ŽŪŪŪ²²Ü ßŪŪŪŪŪŪŪß ŽŪŻ ÜŪŪŪŪŻ ß ÜÜܲŪŪŪŪŪ²²±° ßŪܲ²²ŪŪÜ
ß ŽŪŻ ŽŪŪŻ ßÜßŪŪŪŪŪŻ Ž²²ßß ÜŪŪÜŪŪŪŪŪŪŻÜ²²ŪŪŪßßßŪÜŪŪŻ° ŽŪÜŪß²²ŪŻ
²Ū ²ŪŪ ŽŪŪÜŪŪŪŻ ± ÜŪŪŪŪŪŪ²ß°²ŪŪŪŪŪßÜ ßÜŪŪŪŪŪŻ± ŪŪŪŪÜ ßŪ
±ŪŻ ŽŪŪŻ °²ŪŪŪŪŪŪß ° ÜÜŪŪŪŪŪŪßß ° °²ŪŪŪŪŻŽ±°ŽŪŪŪŪŪ² ² ŽŪŪŪŪŪŻ ŽŻ
°²ŪÜ ß²²Ü °²ŪŪŪŪŪŻ ßßßßß²²ŪŪŪŪŪŪŪŪŪÜÜÜÜ ßß ° ²ŪŪŪŪŪ² ß ÜŪŪŪŪ²ß Üß
±ßß²²ÜܲßßŪÜÜŪŪŪŪŪŪÜÜÜÜ Ü ß ß ßßßß²ŪŪŪŪŪŪŪÜÜ ²ŪŪŪŪŪ²ÜÜŪŪŪ²²ßß Üß
° ° ßßßßß²²²²²²²²²²²Ż Ü Ü ° ßßŪŪŪŪŪŪܲŪŪŪŪŪŪŪŪßßß ß
± ŽŪŪŪŪŪŪß ÜÜŪßß ßÜ Ü ßŪŪŪŪŪŪŪßŪŪŪŪ²Üß
ÜÜܲ²±±°° b5!SAC° ÜßÜŪŪŪŪÜŪŪßÜ ß ŽŻŽŻ±²²ÜŪŪŪŪŪŪ²ßŪŪŽŻ
ܲ²ßßß ŽŻŽ²ŪŪŪÜŪŪŻŽŻ ±ÜßܲŪŪŪŪŪܲŪŪŪŻ²ŪŻßÜ
ß ÜÜܲßßßßßßß²ÜÜÜÜ ß ß²²ŪŪŪŪŪÜßÜ Üß²ÜŪŪŪŪŪŪŪ²²ŻŪŪŪ²°ßŪÜ ß
ÜŪß ÜÜÜÜÜ ßß²²ÜÜß²²ŪŪŪŪŪŪŪÜŪÜÜÜÜÜÜŪŪŪŪŪŪŪŪŪ²²²²ß ŽŪŪŪŻ ß Ü
Ž²Ż ܲßß ßßßßŪŪÜÜ ß²²Ü ßß²ŪŪŪßÜŪŪŪŪŪßßŪÜŪŪܲ²²²ßß ßŪŪ² ß ÜÜ
ß²Ü Ž²Ż ßßŪÜŪß²Ü ßŻŽŪŪŪß ÜŪŪ²²²ßßß ßß²Ü ßŪÜ
Ü ß ß²Ü ßŪ²²Ż ßŪŻ ŽŪ²²ß ß ÜÜ ßß Ü Ž²
ß²²ÜÜ ßß Ü Ž²ß ß ß²Ż °²ßÜ ßÜ °
ßß²²²ÜÜÜ Üß± ßÜ ŽŻŽŻ ŽŻ
²ÜÜ ßßß²²²²ÜÜÜÜ ° ß ÜÜ ÜÜßÜß Ü ß
²ß²²²ÜÜÜ ßßßß²²²²²²²ÜÜÜÜÜÜÜÜ ßßß ÜŪŻ ÜŪß
²Ż ° ßßß Ü ßßßßßßßß²²²²²²²²±±±°°° ° Ž²ŪŪÜ ŽŪŻ
²²Ü ²ß²²ŪŪŪÜÜÜ ßŪÜÜÜ
² ßß Ü ° ßß²²²ŪŪŪŪŪÜÜÜßßŪŪÜÜÜ
± ßßßß²²²²ŪŪŪÜŪßŪŪŪÜ
° ARTiST.......: mark medlock ßßß²²ŪŪŪŪ
° ALBUM........: mr. lonely (re-edition) ß Ü ß²²Ū
° GENRE........: pop TRACKS...: 17 Ž²Ü Ž²²
°Üß RELEASE DATE.: 01/16/2008 SiZE.....: 98,1 MB ²²²Ż Ū²
±ŻÜÜ YEAR.........: 2007 SOURCE...: cdda ܲ²²ß ²Ū
²²ß LABEL........: Sony BMG PLAYTiME.: 68:16 min ÜÜܲ²ßß ±²
²Ż QUALiTY......: VBRkbps / 44,1kHz / joint-stereo ܲ²²ßßÜÜ ß ±Ū
² Ü Ž²²ÜŪß °Ū
² ÜÜÜß Ü ß²²Ż Ü °Ū
² Üܲßß Ü Ž²Ü Ü ß²Ü ßÜŪ
²Ūß ° ÜŪŪŻ ÜÜ ß ²ŻŽŻÜ²Ż Ü Ü²Ūß ± ßß Ü Ž²
²Ż ÜܲŪŪÜ Ü ÜŻ ܲ²ÜÜŪß Ž²Üß²ŪŪ ܲߎ²ŪŻ ° ß Ü ²
² Ü ²Ū²° ŽŪŪÜÜÜÜŪ²ŪÜŪŪߎŪŪŻ ßß ²ŪŪ Ü²ß Üß²ŪÜ ß ÜÜ ßŪ²
² Üß ²ŪŪÜ Ü ŪŪ² Ž²ŪŽŪ²ŻÜܲŪŪÜ ÜÜ°²ŪŪŪßÜÜŪŪŻ ßßÜ ß²ŪÜ Ž²
²²ŻÜ ß ŽŪŪŻ ŽŪ²Ū²Ż ßß Ū²± ßŪ²²ŪÜÜܲ²Ż±²Ū²ßß Ž²Ū ÜŪÜ ßÜŽŪŪŻ Ü ²
²ŪŽŻ ÜßŪ²Ü ÜŪŪß ßß ÜÜŪß ŽŪß ßßßßßŪ²²²±° ²²ŪŽŪŪŻ ŽŪŪ²° ßÜ Ž²
Ž²ŻßÜ ŻŽŻ ßß²²Ūß Ü ßß ß ßß ° Ž²ŪŪ²ŪŪŪÜ Ü²²ß° ŽÜ²Ż
ß²ÜÜß²ÜÜßÜŪÜ²ß ß ßß ßß²ßß ÜŪÜÜ ÜŪܲ
° ßßß²²²²ßßß ß²²²²ßß °
±° °±
²± ±²
Ū² ²Ū
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ 01. now or never 03:15 ŪŪ
ŪŪ 02. you are so beautiful 04:15 ŪŪ
ŪŪ 03. seven days 04:09 ŪŪ
ŪŪ 04. relax your heart 03:33 ŪŪ
ŪŪ 05. mr. lonely 03:40 ŪŪ
ŪŪ 06. you can get it (album version) 03:43 ŪŪ
ŪŪ 07. every time you go away 03:57 ŪŪ
ŪŪ 08. just like heaven 03:47 ŪŪ
ŪŪ 09. oh sarah 04:11 ŪŪ
ŪŪ 10. i miss you 04:03 ŪŪ
ŪŪ 11. if you just call me 03:35 ŪŪ
ŪŪ 12. i'm just a dreamer 03:26 ŪŪ
ŪŪ 13. sad sad story 04:45 ŪŪ
ŪŪ 14. only a fool 03:35 ŪŪ
ŪŪ 15. you can get it (single version) 03:37 ŪŪ
ŪŪ 16. summer groove medley 07:07 ŪŪ
ŪŪ 17. love is a game 03:38 ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ Ü ŪŪ
ŪŪß ŪŪ
ŪŻ ŪŪ
Ū²Ü Total: 68:16 min ŪŪ
Ū²ßŪÜ ß Ü ŪŪ
²± Ž²Ż ŽŻ ŪŪ
±° ²ß Üß ßŪŪ
° ßÜÜßßÜÜ ß ŽŪ
ÜŪß ÜŪß Ü Ü ß Ü ÜŪŪ
Ž²Ż ŽŪŻ ŽŪÜ ÜÜ ßÜŪÜ ÜŪŪŻ ܲŪß ßß²ÜÜ Üß ±²
ßßÜ ßŪÜ °²Ū²Ü ÜŪ²ßÜŪ²ß ß²ŪÜÜŪŪŪÜÜ ÜÜܲŽ²ŪŻ ß²²ÜŽŻ °±
° Ü ß²ÜÜ °²ŪŪß²Ü ŽŪ²ŻŽŪ²Ż ŽŪŪ²ŪŪ²°ÜŪŪßŪŪ²°ß²ŪÜ ß ÜÜ Ü Ž²²ŻßÜ °
±° ß²Ü ß²ßßŪ²² ß²ÜŪ²°ŪŪŪ ŪŪ²ŪŪ²ŽŪŪŻ ŪŪŪ± ßßÜ ß²ŪÜ ÜÜßß Üܲ²ß ²Ü
²± Ž²Ż ± ±ßŻ ßŪ²ŻŽŪŪŻ ŽŪ²²ŪŪŪŪŪŪ ŪŪŪ²ÜŪÜ ßÜŽŪŪ²ß ÜÜܲ²²ßß Ž²Ż
Ū² ÜÜŪß ° ° ßÜß²²Ü ÜŪ²ß±ŽŪ²ŽŪ²ßßßßßŪŪ²Ż ŽŪŪ²ÜŪŪßßß± ܲß
ŪŪßß ß²ß ° ß²Żß²Ż ßŪŪÜ Ü²²ßÜß ° Üßß °
ŪŻ °ß ß ßßß²ßß ŽŻ ß °±
ŪŪÜ ß Ü ±²
ŪŪ ²Ū
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ Url: www.markmedlock.de ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪ ŪŪ
ŪŪß &n
  • 0
http://eaei-ttu.plan...forum/index.php
NEW TTÜ EHITAJATE FOORUM!

Делаю проэкты по: metall, puit, raudbetoon, vundamendid, kivi, ehitustehnoloogia. ДЁЩЕГО!
msn: badanto@hardstylers.org
e-mail: ttuproject@gmail.com