Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

VA-Commercial_Cutz_08-04-(Promo)-2008-gnvr


 • Вы не можете создать новую тему
 • Please log in to reply
Пока никто не отвечал в этой теме...

#1 badanto

badanto

  www.eaei-ttu.planet.ee

 • Пользователь
 • 422 сообщений
 • Откуда:www.eaei-ttu.planet.ee

Отправлено 16 Апрель 2008 - 21:45

VA-Commercial_Cutz_08-04-(Promo)-2008-gnvr				 ±±ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІ±		ЫЫІ±		ЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІ±±
		 ±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±	  ЫЫЫІ±	  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±
	±ІЫЫЫЫЫЫЫЫІІ±		 ЫЫЫЫЫІ±	 ЫЫЫЫІ±	 ЫЫЫ		±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±
 ±ІЫЫЫІ±				 ЫЫЫ±ІЫЫІ±	ЫЫ±ІЫЫІ±	ЫЫЫ				 ±ІЫЫЫІ±
 ±ІЫЫЫІ±			 ЬЬЬЬЫЫЫ ±ІЫЫІ±  ЫЫ ±ІЫЫІ±  ЫЫЫ				 ±ІЫЫЫІ±
 ±ІЫЫЫІ±			 ЫЫЫЫЫЫЫ ±ІЫЫІ± ЫЫ ±ІЫЫІ± ЫЫЫ				 ±ІЫЫЫІ±
	±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ±		ЫЫЫ	±ІЫЫІ±ЫЫ	±ІЫЫІ±ЫЫЫ		±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±
		 ±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ	 ±ІЫЫІЫЫ	 ±ІЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±
				±±ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫ	 ±ІЫЫЫЫ	 ±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІ±±
		 ±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ		±ІЫЫ		±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±
	±ІЫЫЫЫЫЫЫЫІІ±±°°°	 ЫЫЫ					 ЫЫЫ	 °°°±±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫІ±
 ±ІЫЫЫІ±	 °°°		ЫЫЫ	 ±±ІІІІІІ±±	 ЫЫЫ		°°°	 ±ІЫЫЫІ±
 ±ІЫЫЫІ±	°°°°°	  °°ЫЫЫ°	ІІ±	 ±ІІ	°ЫЫЫ°°	  °°°°°	±ІЫЫЫІ±
		 ±±± °	 °	  ° ±І ІЫЫЫЫІ І± °	  °	 ° ±±±
	  І±±±  °	 °		 ±І ІІ°°°  ІІ І±		 °	 °  ±±±І
	 ІІ  ±  °	 °		ІЫЫІ І°°°°	 І ІЫЫІ		°	 °  ±  ІІ
ЫЫЫІІ±±±±±±±±°°	 °	  ІЫ±±ЫІ°°°		 ІЫ±±ЫІ	  °	 °°±±±±±±±±ІІЫЫЫ
			  °°°°°°°°°  ІЫІ±±ЫІ°°		 ІЫ±±ІЫІ  °°°°°°°°°
Type........: Promo		Ы±І±±Ы°°			Ы±±І±Ы			 :.....Encoder
Genre.......: Dance		Ы±І±±Ы°			 Ы±±І±Ы	 LAME	 :......Preset
Bitrate.... : VBR kbps	 Ы±І±±Ы°			 Ы±±І±Ы	  2008-0 :.Street-Date
Source......: CD		  Ы±І±±Ы			 Ы±±І±Ы 2008-04-11 :....Rip-Date
			  °°°°°°°°°  ІЫІ±±Ы			 Ы±±ІЫІ  °°°°°°°°°
ЫЫЫІІ±±±±±±±°°°	 °	  ІЫЫЫІ			 ІЫЫЫІ	  °	 °°±±±±±±±ІІІЫЫЫ
	 ІІ  ±  °	 °		 ° ±І			І± °		 °	 °  ±  ІІ
	  І±±±  °	 °		° ±І		 І± °		°	 °	±±±І
		 ±±± °	 °	 °	±ІІ	 ІІ±	°	 °	 ° ±±±
			°°°°	  °°°°°°	  ±ІЫЫЫЫІ±	  °°°°°°	  °°°°
			  °°°				 І±	±І				 °°°°
±±±°			 °°°°			 ±І		І±			 °°°°			 °±±±
  ±°±±±°			°°°°	 ±ІІІ		 ІІІ±	 °°°°			°±±±°±
°°° ±  ЫІІІІ±±		 °ІІІІІІ				ІІІІІІ°		 ±±ІІІІЫ  ± °°°
±±°°І°°°І	ІІІІ		І							І		ІІІІ	І°°°І°°±±
±±±±І±±±І°°°°	ІІ	 І							 І	 ІІ	°°°°І±±±І±±±±
±±±±І±±±І±±±±°°°  ІІ									 ІІ  °°°±±±±І±±±І±±±±
ІІІІЫІІІЫІІІІ±±±°°° І									І °°°±±±ІІІІЫІІІЫІІІІ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±	 ІІ °°±±±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ІІІІІІІІІІІІІІІ±±±±±±±±±±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±	 ±І °°±±ІІЫЫіЪЩ ІЫЫЫІЫЫЫЫ
ІІІ І										° °°°±	 ±І °±±ІІЫБДББДїі іАІЫЫЫ
І І											° °±  ДїЫІ °±±ІЫЩЫ ЫАБДїАДДї і
ІІ Team G.u.i.N.e.V.e.R.e. proudly presents ... °°± ВДБЫІ °±±ІЫ ЪДДДВДВДБї АДґ
І												°± і ЫІ °±±ІЫ і  і і і	і
І Artist.: VA								  °± і ЫІ °±±ІЫ і  і і і	і
І Title..: Commercial Cutz 08-04				°± і ЫІ °±±ІЫ і  і і і	і
І												°± і ЫІ °±±ІЫ і  і і і	і
І												°± і ЫІ °±±ІЫ і  і і і	і
ІІ											 °°± ЪБДїЫІ °±±ІЫЪЩ АДБДїАДДї і
І І											° °±ВБВДБЫІ °±±ІЫЩЪДДДВДВДБї і і
ІІІ І										° °°°±і і ЫІ °±±ІЫЪЩЪДїі і іЪДґЪБ
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ±±±±±±±±±±±°°°°°°°°°±і і І° °±±ІЫЩ і іі і іі іГД
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІІ±±±±±±±±±і і ЪІ °±±±ІЫ ЪЩ іі і ЪЩіЪЩіЪ
±±°°І°°°І	 °±±±ІІЫЫі ііі і ЪЩі і ііі іі і і ЪЩі і І° °±±ІЫІ іЪЩі і і іі іі
±±±±І±±±І°°°°°±±±ІІЫЫґіЫЫі ГДґ ГДґ і ГДґі Ыі ГДґ ГДґ ІІ °±±±ІЫІДґ ГДґ і ГДґіЫЫі
±±±±І±±±І±±±±±ІІІЫЫі іАІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ °°±±±ІЫЫі і і іі і іАїЫі
ІІІІЫІІІЫІІІІІІЫЫГДІІІІ							 °°±±±±ІІЫ і і іЪЩ ГДБїі°±±±
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫДїІІ	 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±ІІІЫЫВДЩЪБДББДї°±±±°±
ЫЫЫЫІЫЫЫІЪЩ	ІІ  °°°±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІЫЫї і ЪЩ±±ІІІІЫ  ± °°°
ЫЫЫІ і іЪЩ ЪДДІ °°°±±±ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫЫ і іЪІІІІ	І°°°І°°±±
 іЪДґЪБЩ ЪЩЪІІ °°±±±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ іЪДґЪБІІ  °°°°І±±±І±±±±
 іі іГДДДЩ ±І °°±±ІІЫЫіГДДДЩ іЫіі і іі іГДДДЩ і іі і іі іІІ °°°±±±±І±±±І±±±±
 ЪЩіЪЩіЪДї Ъ±І °±±ІІЫіЪЩіЪДї ЪЩ іі і ЪЩіЪЩіЪДї ЪЩ ііЫі ЪЩіЪІ °°±±±ІІІІЫІІІЫІІІІ
 і іі іі і іЫІ °±±ІЫ іі±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ГДґі Ыі ГДґЫІ °±±ІЫДґі±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІІ
 і іАїЫі і іЫІ °±±ІЫ іА±°°° °											 І ІІІ
ДБїі АДЩ і іЫІ °±±ІЫ і ±° °												 І І
 іАДВДВДЩЪБЫІ °±±ІЫ ГД±°°													ІІ
ДБїі АДЩ і іЫІ °±±ІЫ і ±°													 І
 іАДВДВДЩЪБЫІ °±±ІЫ ГД±°													 І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 1. Cut Copy - Lights & Music (Boys Noize	 [ 5:17] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Happy Birthday Remix)					 [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 2. Mika - Big Girl (You Are Beautiful) (Tom [ 5:52] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Middleton Remix)						 [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 3. Cristian Alexandea Feat. Ja Rule - Too	[ 4:24] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Fine (Alladin Royaal Vs Audio Phreakz	 [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Club Remix)							  [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 4. Via Tania - Become Forest (J Nitti Rising [ 7:06] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Sun Main Mix)							 [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 5. Trashcan Jack Vs Billy Idol - Club		[ 7:17] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Wedding (Wawa Remix)					 [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 6. Mary J Blige - Just Fine (Moto Blanco	 [ 7:54] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Remix)									[	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 7. Nick Skitz Feat. Melissa Tkautz - I Want [ 6:51] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Your Love (Bohn & Kasten Remix)		  [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 8. Rogue Traders - What Your're On (James	[ 6:34] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Ash Remix)								[	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 9. Bexta Feat. Amii - V.I.P. (Club)		 [ 6:11] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±° 10.Jordin Sparks - Tattoo (Jason Nevin's	 [ 7:09] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°	Extended Remix)						  [	 ] І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°											 ------- І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°										Total.: 64:35 І
 і і і і ЫІ °±±ІЫ і ±°										Size..: 90.49 Іhttp://rapidshare.co..._-2008-gnvr.rar
 • 0
http://eaei-ttu.plan...forum/index.php
NEW TTÜ EHITAJATE FOORUM!

Делаю проэкты по: metall, puit, raudbetoon, vundamendid, kivi, ehitustehnoloogia. ДЁЩЕГО!
msn: badanto@hardstylers.org
e-mail: ttuproject@gmail.com