Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Парковка


 • Вы не можете создать новую тему
 • Please log in to reply
63 ответов в этой теме

#1 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 14:59

Для лубителеи парковаца на газонах и на тротуарах (особенно для жытелеи Lasnamäe, Mustamöe, Õismäe, Kesklinn:


https://www.riigitea...jsp?id=12875411

LIIKLUSSEADUS1

§ 48. Piirangud mootorsõidukite liiklusele

(1) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks. Nendes kohtades võib liigelda ainult maaomaniku loal.

(2) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida kõnniteedel, ohutussaartel, eraldusribadel, õuede ja teega külgnevate alade sissesõitudel.

(3) Kõnniteel võib:
1) peatuda ja parkida, kui see on liiklusmärkide või teemärgisega lubatud;
2) peatuda ja parkida liikumispuudega juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart;
3) peatuda veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast.


(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud peatumise ja parkimise korral peab jalakäijale jääma vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.

Связи с етим:


https://www.riigitea...t.jsp?id=927101


LIIKLUSEESKIRI

13. peatükk
PEATUMINE JA PARKIMINE

§141. Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,75 m laiune käiguriba. Sama korra kohaselt tohib asulas sõidukit peatada ja parkida ka tee vasakul poolel ühesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille keskel pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada, mida teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel sõidutee on alla 9 m lai, arvestamata sõiduteelaiendina ehitatud parklat.

§142. Asula sõiduteel tohib sõidukeid peatada või parkida ühes reas, haagiseta kaherattalisi mootorrattaid, jalgrattaid ja mopeede kõrvuti kahes reas, kusjuures sõiduki pikitelg peab olema rööpne sõiduteeäärega ja takistuse puudumisel ei tohi sõiduk olla kaugemal kui 0,2 m sõiduteeäärest. Nõue ei kehti sõidukite kohta, mis on pargitud käesoleva määruse punkti § 143 kohaselt.

§143. Asulas tohib alla 6 m pikkust A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõidukit parkida ka:
1) sõiduteel selle ääre suhtes nurgi – seal, kus seda näitab liikluskorraldusvahend või on olemas sõiduteelaiend;
2) kõnniteeäärses parklas korra kohaselt, mida näitab liikluskorraldusvahend;
3) osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda näitab vastav liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale seal vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.

§144. Paragrahvis 143 nimetamata mootorsõidukeid ei tohi selle paragrahvi punktides 1, 2 ja 3 mainitud kohtades parkida ühelgi viisil.

§145. Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab sõiduk asuma teel võimalikult paremal. Sõidukeid tohib peatada ja parkida ainult ühes reas, sõiduki pikitelg peab olema rööpne sõiduteeäärega.

§146. Pimeda ajal tohib väljaspool asulat sõidukit parkida ainult parklas või puhkekohas.

§147. Peatuda ega parkida ei tohi eraldusribapoolsel sõiduteeäärel, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga näidatud kohas.

§148. Kui parkimiskohad pole tähistatud, tuleb sõiduk parkida nii, et põhjendamatult ei vähendataks parkimiskohtade arvu.

§149. Enne sõiduki juurest lahkumist peab juht rakendama abinõusid, mis väldiksid sõiduki iseenesliku liikuma hakkamise ja tõkestaksid selle omavolilise kasutamise.

§150. Seisva sõiduki uksi ei tohi avada või hoida avatuna, kui see on ohtlik või takistab teisi liiklejaid.

§151. Peatuda ei tohi:
1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba;
2) raudteeülesõidukohal;
3) trammiteel või sellele lähemal kui 1 m;
4) silla, estakaadi või viadukti peal ning all, välja arvatud seal parkimiseks lubatud kohad;
5) kohas, kus seisev sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise või takistab jalakäijaid;
6) ülekäigurajal või jalgrattatee sõiduteega ristumise kohal või lähemal kui 5 m enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui 5 m pärast neid kohti;
7) kohas, kus suunavööndit või sõidurada tähistava pideva märgisjoone ja peatatud sõiduki vahe oleks alla 3 m;
8) D-kategooria ühissõiduki peatuskoha teelaiendil või teekattemärgisel «Ühissõidukipeatus», nende puudumisel aga peatuse poolel lähemal kui 15 m liiklusmärgile «Bussi- või trollipeatus» või «Taksopeatus», kui see takistab vastavalt kas D-kategooria ühissõidukite või sõitjate veoks ettenähtud taksode liiklust;
9) lähemal kui 15 m enne liiklusmärki «Trammipeatus»;
10) kohas, kus sõiduk varjaks fooritulesid või liiklusmärke teiste liiklejate eest;
11) sõiduteel piiratud nähtavusega kohas;
12) haljasalal ilma selle omaniku (valdaja) loata;
13) eraldusribal ja selle katkestuskohas;
14) ristuva sõidutee äärele lähemal kui 5 m, kuid mitte kohakuti ristuva kõnniteega;
15) ristmikul, välja arvatud seal parkimiseks lubatud kohad. Erandina tohib kolmeharulisel ristmikul peatuda ja parkida ristmikku otse läbival teel umbharu vastasküljel, kui selle tee suunavööndeid keelab ületada liikluskorraldusvahend.

§152. Parkida ei tohi:
1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba, ega kohas, kus ei tohi peatuda;
2) raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 m;
3) teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval;
4) väljaspool asulat eesõigusmärgiga «Peatee» tähistatud tee sõiduteel;
5) aeglustus- ja kiirendusrajal;
6) kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.

Штрафные санкции:

Liiklusseadus:

§ 74-37. Parkimine keelatud kohas

(1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes - karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.

(2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, - karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

1 tü - 60 EEK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Парковка на газоне по правилам благустроиства города Таллинна (Tallinna linna heakorra eeskiri):

§ 13. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

5) parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;*

Штрафные санкции: KOKS (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) §66-2 lg1 физическое лицо до 100 штрафных единиц(6000 EEK)

В крации на русском:

Парковаца на тротуарах запрешаеца если нету для етого разрешаюшего знака - штрафы до 3000 кр
Парковка на газоне, без разрешения владелца - до 6000 кр

*Если квартирное товаришества хочит разрешыт парковку на газонах на своеи территории то оно обязано извесит об етом муниципалитет и задокументироват ето.
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#2 shb

shb

  New life, much more options

 • Постоялец
 • 5 253 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 14 Май 2008 - 15:11

Poder, ппц. А куда машины девать? Под кровать загонять, чтоль?
 • 0
Мыслящий человек просто обязан время от времени поднимать себя за волосы © Тот самый Мюнгхаузен

Joga Bonito!

#3 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 15:19

Если квартирное товаришества хочит разрешыт парковку на газонах на своеи территории то оно обязано извесит об етом муниципалитет и задокументироват ето.

надо будет председателю эту тему толкнуть...
а то у нас возле дома все на газоне паркуются, ибо негде больше
да и вообще в Мустамяэ дворы когда проектировались не было вообще такого понятия как парковка, ибо на 1 дом приходилось 1-2 машины, не то что сейчас в каждой квартире по машине как минимуму, а когото и 2...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#4 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 15:25

shb,

1. став машыну на парковку
2. когда машыну покупал думал куда ставит?
3. смотри закон
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#5 shb

shb

  New life, much more options

 • Постоялец
 • 5 253 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 14 Май 2008 - 15:32

Poder, когда машину покупал не было дурацких законов :)

Давайте введем ограничение, что на купленные до выхода закона транспортные средства не распространяется? :)

Потому что даже парковок столько нет. Обеспечьте парковками, а потом законы пишите. Парковки итак все забиты
 • 0
Мыслящий человек просто обязан время от времени поднимать себя за волосы © Тот самый Мюнгхаузен

Joga Bonito!

#6 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 15:36

1. став машыну на парковку

парковки все забиты...

2. когда машыну покупал думал куда ставит?

да думал, куда и все ставят - на газон у дома...

3. смотри закон

посмотрел...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#7 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 15:37

shb, понемаиш автоводители ето не единственные участники движения, а также и пешеходы. Луди вынуздены выходит на дорогу посколу на тратуаре стоит машына?

варианты таковы:

1. менят законодателство
2. сносит газоны и делат парковку
3. рашырят тротуары и ставит разрешаюшие знаки
4. ставит шлагбаумы
5. ставит высокие бордюры или огороздения
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#8 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 15:45

2. сносит газоны и делат парковку

это конечно как вариант, но вот в чём прикол, напротив нашего дома есть газон, говорили на собрании товарищества что так как от газона, на расстоянии 2 метров от дороги, уже давно ничего не осталось, то сделать там парковку, насыпать щебёнки, положить плитку и так далее. Но нужно разрешение на строительство, обращались в городскую управу, сказали что эта земля городу не принадлежит, а государству, и город выдать разрешение на строительство парковки не может. Получается замкнутый круг в итоге страдают все - остатки газона на который все паркуются уже несколько лет, жители дома, которым некуда ставить свои машины, городские власти, из-за того что ничего не могут сделать. В плюсе только муниципальная полиция, которая последнее время стала активно ездить и выписывать штрафы...
Которые кстати идут в городскую казну...
Бардак одним словом.
Давно бы уже парковку сделали, но нет разрешения. Тут во дворе сухое дерево чтобы спилить почти год бумаги оформляли, а с парковкой я думаю ещё лет на 10- дело затянется...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#9 IP Unnumbered

IP Unnumbered

  Lifeguard of the Internet

 • Постоялец
 • 1 448 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 15:46

Põder,

Понимаешь, водители, платят налоги (пуска и эти, как они там, кауднемакс), плятят за страховку, при этом ещё платят гос. пошлину в АРК, платят городу за парковку, и много ещё чего. Платят себе всё исправно, а вот взамен - ни**я, кроме убитых дорого в тех же Мустамяэ, Ыйсмяэ, Кристине и чего-то там ещё, улыбающихся с плакатов педерастов и пыдеров, которые **** моск штрафами ни за что и предложениями по сменен законодательства. Иди меняй, раз такой умный,на руссоязычном форуме писать предложения - один х*р, русским наверх путь закрыт.

Следите за речью,пожалуйста.

Сообщение изменено: sobb (17 Май 2009 - 13:53 )

 • 0
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знать многие факты.

Arbeit macht frei

#10 shb

shb

  New life, much more options

 • Постоялец
 • 5 253 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 14 Май 2008 - 15:47

Если этот закон для того, чтобы людям безопаснее было - как вариант разрешить парковаться где угодно в жилой зоне (и гахоны и тротуары). Там итак скорость ограничена и места мало. Ничего с людьми не сделается.
 • 0
Мыслящий человек просто обязан время от времени поднимать себя за волосы © Тот самый Мюнгхаузен

Joga Bonito!

#11 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 15:52

4. ставит шлагбаумы

не везде этот вариант прокатит, так при установке шлагбаума нужно обеспечить проезд оперативным службам : Полиции, скорой, пожарным.
Не в каждый двор это можно поставить, представь себе ситуцию что кто-то вызвал скорую, а она не может заехать во двор, так как там стоит шлагбаум, врачи чтоли черезе весь двор будут с носилками таскаться?
Если уставнавливать шлагбаум, то это нужно обязательно учитывать, а тем более в Мустамяэ 90% дворов проездные, шлагбаум прокатит только если двор тупиковый...

и шлагбаум ситуацию не исправит, так как у дома можно поставить например только 6-10 машин, а в доме например 60 квартир и примерно в 40 есть машины, куда будут парковаться остальные? даже если и будет шлагбаум у въезда во двор проблему парковки он не исправит, место всё равно на всех не хватит...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#12 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 15:53

IP Unnumbered, я стабои в моралном плане согласен, но увы в уголовном кодексе (KarS) §57 lg1 нечего несказано о обмягчаюших обстоятелствах в виде "налогоплателшик" или "русский".


Я тему создал для васже автолубителеи чтобы предупредит и помоч а не выслушыват твое хамство.

DimKin, согласен, каздыи двор унекален по своему построению. Остаюца другие варианты.
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#13 shb

shb

  New life, much more options

 • Постоялец
 • 5 253 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 14 Май 2008 - 15:55

Poder, спасибо тебе за предупреждение, конечно :) Но весь не радостная :)

Вообще мне не нравится как принимаются у нас законы. Вышел закон и ниибет, будем штрафовать.

Никакого переходного периода для подготовки, никаких ускорений процесса товариществам, чтобы легче было перестроить двор, никаких предупреждений бизнесменам, может хоть парковок настроили...
 • 0
Мыслящий человек просто обязан время от времени поднимать себя за волосы © Тот самый Мюнгхаузен

Joga Bonito!

#14 IP Unnumbered

IP Unnumbered

  Lifeguard of the Internet

 • Постоялец
 • 1 448 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 15:59

Я вот только понять не могу, как ты помочь собрался-то? Закончег выложил? Так вроде ликлусээскири все сдавали в АРК... Или ты как бравый мусорок, решил-таки забить *, и людям штрафов не выписывать?

Да, автолюбитель - ущербное слово. Автовладелец - это более корректный термин.

Сообщение изменено: sobb (17 Май 2009 - 13:55 )

 • 0
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знать многие факты.

Arbeit macht frei

#15 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 15:59

Решение проблемы парковки в жилых зонах Мустамяэ и Ласнаяэ это либо расширение парковочных мест, за счёт пары метров газона у проезжей части, так как все равно там уже давно трава не растёт. Строительство многоярусных парковочных домов, например на квартал, строительство подземных парковок в тех же дворах, а сверху оставить газоны и детские площадки.
Основная проблема с парковкой это 9ти этажные дома. Там во дворах вообще жопа - и это мягко сказано, если учесть что в среднем в 9ти этажке в одном подъезде 36 квартир, а подъездов 3-4, и допустим что половины жителей дома есть машина, это получается на дом нужно 70-80 парковочных мест, с 5этажками чуть попроще, но всё равно если приедешь чуть позже, то уже все возможные дырки будут заняты и порой придётся ещё и поискать дырку, иногда у соседнего дома или вообще в другом квартале чтобы поставить свой пепеладз...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#16 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 15:59

shb, понемаиш, ранше етим просто некто не занемался и на ето закрывали глаза. Транспортныи депортамент толко машыны отвозил но они восновном ограничевалис центром города. Сеичаз "руки" дошли и до окраин города. Ранше когда появлялис первые нарушытели - тогда и надобыла сразу пересекат нарушения а на ето закрывали глаза. Сеичаз когда етим занялис в плотную уже тяжело отучит водителеи которые привыкли так парковацца и на примере других они деиствуют также.
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#17 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 16:02

которые привыкли так парковацца и на примере других они деиствуют также.

тут я поправлю не привыкли, а вынужденны парковаться на газоне, так как другой альтернативы нет...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#18 DDoS web killer

DDoS web killer

  Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

 • Постоялец
 • 7 081 сообщений
 • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 14 Май 2008 - 16:03

Да, у нас в подъезде это в распечатаном виде красуется на 1-м этаже.

Но с другой стороны, как я уже писал в топике про парковки возле ТТУ; дворы и близлежащие парковки забиты настолько, что бывает даже на газоне нету свободных мест.
Вот и получается, что у тех кто приезжает после 21:00 ближайшая парковка со свободными местами будет разве что в окрестностях ботанического сада.
 • 0

всё, что ни делается - всё к лучшему


#19 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 16:06

IP Unnumbered, Знаиш встречаюца луди и нескажес сто они когдалибо ходили в автошколу, зато машыну водят. Уж точно вам неособа расказывали о ЛС и страфных санкций..

И я еше тебе одно замечание зделаю - Так с лудми не обшаюца. Мне интерестно если тебя вызовёт один мусорок ты сним на такомже языке разговариват будеш?


Хамло ты просто и всё, а если на личное оскорбления хочис переходит то пишы мне в личку. С удоволствием послушаю.
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#20 IP Unnumbered

IP Unnumbered

  Lifeguard of the Internet

 • Постоялец
 • 1 448 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 16:24

Так я не понял - как ты конкретно собрался помочь-то? Закон выложил, ну спасибо тебе огромное, мы сами из простых, нам искать законы не нужно, мы по обстоятельствам действуем.
 • 0
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знать многие факты.

Arbeit macht frei

#21 Фонтан

Фонтан

  Кисо

 • Постоялец
 • 3 813 сообщений
 • Откуда:Чердак

Отправлено 14 Май 2008 - 16:27

В ласнамяэ с парковкой получше, чем в мустамяэ.

Хотя, я вообще таких проблем никогда не испытываю.
Сейчас специально в окно высунулась - 2 места прямо у подъезда. А с работы все уже вернулись.
 • 0
Оптимистка.
Верю в счастливый конец света.

#22 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 16:29

IP Unnumbered, помаш разные бывает, в виде совета и консултации)) парковочные места я строит вам не буду)
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#23 DDoS web killer

DDoS web killer

  Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

 • Постоялец
 • 7 081 сообщений
 • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 14 Май 2008 - 16:31

IP Unnumbered,
Ну дык дворы забиваются до отказа иногда из-за тех кадров, которым 5 км пешком не пройти или 10 минут на общественном транспорте проехать не могут. Вот и получается, кто-то едет с работы в Таллинн из Кейла, а когда приезжает, то парковаться уже негде.
 • 0

всё, что ни делается - всё к лучшему


#24 IP Unnumbered

IP Unnumbered

  Lifeguard of the Internet

 • Постоялец
 • 1 448 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 16:47

Ну панятно всё с тобой, в обсчем. Покляузничать, советы подавать да поконсультировать. И зачем из страны советов выходили? Ну да ладно. Мне вот что, Poder, интересно - вот ты эстонец, мент, я так понял, видишь ведь маразм с паркоффкою, сам понимаешь, что не от нечего делать машины на газон ставит, и сидишь себе спокойно, типа закон вывесил оккупантам на форуме, и доволен. Не западло перед людьми умничать-то, ничего не делая?

DDoS web killer

Ну это глупости уже. Как ты определять собрался, кому пройти, а кому - нет, кому в лоховоз, а кому - нет? В кейла ты тоже можешь на маршрутке поехать, или паровозе, зачем на машине ехать-то? )

Сообщение изменено: sobb (17 Май 2009 - 13:56 )

 • 0
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знать многие факты.

Arbeit macht frei

#25 DDoS web killer

DDoS web killer

  Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

 • Постоялец
 • 7 081 сообщений
 • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 14 Май 2008 - 16:56

IP Unnumbered,
Не, не глупости, когда так недели 2 работающие в кейла или ещё где-то в другом городе не могут найти парковочное место и у них нервы не выдерживают, когда замечают что работающие вблизи места своего проживания забивают парковку, то тут и начинается интересное.
 • 0

всё, что ни делается - всё к лучшему


#26 IP Unnumbered

IP Unnumbered

  Lifeguard of the Internet

 • Постоялец
 • 1 448 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 17:15

DDoS web killer

Если у них через 2 недели нервы не выдерживают, то это наверное уже что-то из медицинской области, наверное. Пускай они где хотят работают, от этого потребность других людей в личном/фимренном транспорте меньше не становится. Те, кто до конторы за 10 минут на автобусе доехать могут, машину имеют в общем случае не потому, что им "западло в лоховозе трястись".
 • 0
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знать многие факты.

Arbeit macht frei

#27 Poder

Poder
 • Постоялец
 • 2 649 сообщений
 • Откуда:Mardulino. Derevnya Kallavere.

Отправлено 14 Май 2008 - 18:23

IP Unnumbered, Если тебе ета информация не нужна - твое дело. Но может для когонебуд ето будет в помош.
 • 0
дорогому модератору:

Räägi riigikeeles, kallis

#28 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 14 Май 2008 - 22:31

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Poder, ну вот некоторое время назад сделанное фото, время 22:15, я только приехал домой, машину пришлось поставить под дерево, у помоек, так как все места заняты.
Муниципальная полиция конечно имеет полное право штрафовать, но надеюсь что ночью они этого делать не будут, всё таки все так паркуют и нужно с пониманием относиться к проблеме...
тогда они могли бы каждый вечер приезжать и выписывать штрафы...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#29 13'th_Witch

13'th_Witch
 • Постоялец
 • 1 966 сообщений
 • Откуда:ис.под.тишка

Отправлено 15 Май 2008 - 06:29

DimKin, вааауу, у вас машины напротив подъездов не ставят!
 • 0
Любимое реалити-шоу - forum.ee =D

#30 DimKin

DimKin

  Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

 • S-Модератор
 • 26 972 сообщений
 • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 15 Май 2008 - 07:40

у вас машины напротив подъездов не ставят!

не пока что ещё до этого не дошло, возле подъезда ставят только если нужно чтото тяжёлое погрузить / выгрузить, а так не практикуется это, а возле 9 этажек тумбы стоят, бетонные, там с парковкой намного хуже, возле 5ти этаже более менее всё культурно если не считать что весь правый ряд стоит на "газоне", хотя как видно на фотках, газоном это уже назвать нельзя...

Причём на синей Субару (седан), которые стоят между крассным Ниссаном и Серой БМВ, ездит какой полицейский начальник вроде, в общем видел его пару раз в форме, и ромбиков на погонах много. Вроде блюститель порядка, а всё равно вынужден ставить авто на "газон"...
 • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло