Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

[2303]Luca_Zeta-Dont_Forget_It_(LOGO043)-Retail-CDM-2007-HFT


 • Вы не можете создать новую тему
 • Please log in to reply
Пока никто не отвечал в этой теме...

#1 badanto

badanto

  www.eaei-ttu.planet.ee

 • Пользователь
 • 422 сообщений
 • Откуда:www.eaei-ttu.planet.ee

Отправлено 23 Март 2007 - 21:12

[2303]Luca_Zeta-Dont_Forget_It_(LOGO043)-Retail-CDM-2007-HFT

°				  ÜÜŪßß ÜÜ	Ū² ž
				  ÜŪ ž  ±	 Üܲ²Ü	 ܲßß ÜÜßß ÜÜÜŪŪŪŪ ²ŪžÜ
				 ÜŪŪ² ßÜ ²  ܲßßßßßßß²²²Ūß Üß²ÜÜŪŪŪŪŪŪ Ż ßÜŪŪ ²
			  ÜŪŪŪŪ±  Ž Ū ÜŪß ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ  ŪŪŪŪŪŪŪ  ²Ż°° Ž Ū²²
			 žß ŪŪŪŪ° ŪŽ ŪßŪ² ßŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ŪŪŪŪß ŪŪŪ  ±Ż  Ž °Ū²
				ŪŪŪŪ °°Ž ŪŪß ÜßŪŪŪ		ŻŪ Ż ŪŪŪ  °Ż  ° ±ŪÜ
			 ° ŪŪŪŪ	Ž ²² ž ŽŪŪŪŻ	  ²²	 ŪŪŪ	Ż  Ž ²ŪÜ
			ÜŪ² ŪŪŪŪ°  °  Üܲ²ŪŪŪ °° Ž ßß  Ż ŪŪŪ	Ż	 Ū±Ü
		 ÜŪŪŪß ŪŪŪŪ²  ÜÜŪŪŪ ŻŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ²²ÜÜ  ŪŪŪ		Ž ŪŪŪŪÜ
		ÜŪŪŪßÜÜ ŪŪŪŪŪÜŪŪßßŪŪŪ  ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ ŽŪ  Ū ŪŪŪ	Ż  Ž Ū± ßŪŪÜ
	 ÜŪŪŪŪÜŪŪ² ŪŪŪŪŪŪß ²ŪŪŪ²Ż ŪŪŪ	  ÄÄÄ Ä²Ä ŪŪŪ		Ž ŪŪ²²ÜßŪŪÜ
	Üß²ŪŪÜŪŪŪŪ° ŪŪŪŪ²Ż  ŪŪŪŪ± ŪŪŪ Ū Ž  Ż  ±Ż ÄŪÄ		° ŪÜŪŪŪŪŪ²²ßÜ
° Üß ÜŪŪŪŪßßßŪ ŪŪŪŪ°Ż  ŪŪŪŪ° ÜŪŪŪ		²  °Ż ŪŪŪ Ä°	 ŪÜŪßßŪŪŪŪÜ ßÜ °
± ÜŪŪŪ²²Ū²²²Ū °ŪŪŪŪÜŻ°° ŪŪŪŪ  ŪŪŪ			  ŪŪŪ  ÄŻ	²²ßßßßßŪŪŪŪŪÜ ±
² ²²ß Ū² ž Ü ß ±ŪŪŪŪÜŻ ŪŪŪŪŪ  ŪŪŪ °Ż°		 Ż ŪŪŪ  ²ŻÄ	ÜÜ ß ßŪ ß²² ²
Ū  ÜŪŪŪŪÜ  ßܲŪŪŪŪ Ż  ŪŪŪŪ Ż ŪŪŪ ±Ż Ū		Ż ŪŪŪ  ßÜÜÄß	 °°  ²ŪÜ  Ū
Ū ÜŪŪŪŪŪŪß°	ßŪŪŪŪŻŻ  ŪŪŪŪ  ŪŪŪŪ²ŻÜÜŪ	 ߯ ŪŪŪŪŪŪß  Ä	  žÜŪŪŪŪŪÜ Ū
ŪßßßßŪŪŪÜß	  ßŪŪŻ	ŪŪŪŪ Ż ŪŪŪŪŪßß²ÜŪŪŪŪ ŪŪßŪŪŪŪß	  Äžž	 ÜŪŪŪßßßßŪ
ŪŪŪ° ŪÜ			ß² Ū ŪŪŪŪ°²²ŪŪŪ ÜŪßßŪÜŪßßß  ° Ū		 ÄÄ		ÜŪ °ŪŪŪ
ŪÜŪ± ²				žŪ ŪŪŪŪ±Ż ŪŪŪß ÜÜßß							  ² ±ŪÜŪ
					  ßÜŪŪŪŪ²Ż°ŪŪŪÜß  °° ÜÜßß
						 ßŪŪŪŪŻ ž	  ž
							ßßŪÜÜ ž  Üß
								  žÜ Ż
									 ßß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ r e l e a s e  i n f o ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

		 album........ : Don't Forget It (LOGO043)
		 artist....... : Luca Zeta
		 genre........ : Dance
		 company/label.: Logo Records
		 rip date..... : Mar-23-2007
		 ripper....... : Team HFT
		 grabber...... : EAC
		 encoder...... : Lame
		 source....... : CDDA
		 type......... : Maxi
		 quality...... : VBR kbps / 44,1Hz / Stereo
		 size......... : 51,3 MB
		 playtime..... : 36:42 min
		 url		  : n/a

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ t r a c k l i s t i n g ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 01...Don't Forget It (Danijay Concept Extended Mix)													 05:11
 02...Don't Forget It (Danijay Concept Edit Mix)														 04:04
 03...Don't Forget It (Antiqua Concept Extended Mix)													 05:32
 04...Don't Forget It (Antiqua Concept Edit Mix)														 04:01
 05...Don't Forget It (Sander Concept Extended Mix)													  05:25
 06...Don't Forget It (Sander Concept Edit Mix)														  03:21
 07...Don't Forget It (Overland Concept Extended Mix)													 05:01
 08...Don't Forget It (Overland Concept Edit Mix)														 04:07


http://rapidshare.com/files/22440847/luca-dance-badanto.rar

 • 0
http://eaei-ttu.plan...forum/index.php
NEW TTÜ EHITAJATE FOORUM!

Делаю проэкты по: metall, puit, raudbetoon, vundamendid, kivi, ehitustehnoloogia. ДЁЩЕГО!
msn: badanto@hardstylers.org
e-mail: ttuproject@gmail.com