Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Психология


 • Вы не можете создать новую тему
 • Please log in to reply
161 ответов в этой теме

#121 bigaboo

bigaboo
 • Новобранец
 • 8 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:17

я хожу..на самом деле, очень интересно....много рассказывается о всяких тонкостяхдетского развития, да и, вообще, Эспе - клёвая))) думаю, что и экзамен будет сдавать не трудно)) так что.. :D :)
 • 0

#122 Тигра

Тигра
 • Пользователь
 • 185 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:41

bigaboo, ой а есть материалы где-нибудь..а что она на счёт экзамена говорила?
мне что-то всё никак не дойти, аж стыдно
 • 0

#123 Kesnia

Kesnia
 • Новобранец
 • 3 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 20:57

Люди добрые, вот жила я прекрасна, пока не взяла я этот предмет.
Мне нужно сделать анализ ситуации, но я ничего не понимаю, у кого есть опыт, помогите пожалуста


Задание:


Juhtum


SAB on suur advokaadibüroo. Muu personali hulgas on andmetöötluskeskuses tööl 22 andmesisestajat. Nende ülesanne on läbi vaadata õigusalaseid dokumente, mis on büroo juristide poolt neile edastatud. Andmesisestajad on organisatsiooni hoolikalt valitud ning peavad omama bakalaureuse kraadi majanduse alal. Tööle tulles läbivad nad nädalase spetsiaalse õigusdokumentide-alase koolituse ning regulaarselt toimuvad lisakoolitused, et hoida nende teadmised tasemel.

Organisatsioonil on suur uus hoonete kompleks kesklinnas. Ruumid on sisustatud suurepärase modernse mööbliga ja personalil on oma väga mugav puhkeruum. Organisatsioon on atraktiivne tööandja heale kvalifitseeritud tööjõule, kuna pakub keskmisest kõrgemat palka ja palju soodustusi.

Vaatamata sellele ei ole kõik hästi. Staažikam personal ning juristid kurdavad firma juhile härra Reimannile, et neil tuleb kontrollida nn abisekretäride tööd, kuna nad teevad pidevalt vigu. Samuti leiavad nad, et need töötajad ei ole usaldusväärsed ning neil puudub töö tegemiseks initsiatiiv. Personali aruanded näitavad, et andmesisestajad ei püsi väga kaua tööl, vaatamata karjäärivõimalustele. Ükski jurist ei tunne eriti hästi andmetöötluskeskuse töötajaid, kuid kõik hindavad sealset rasket tööd ning proua Tamme poolt pakutavat teenust. Pr. Tamm on andmetöötluskeskuse juhataja, kes on firmas töötanud üle 20-ne aasta. Pr. Tamm süüdistab probleemis „tänapäeva noorust”.

Kui firma juht hr. Reimann tõstatab andmetöötluskeskuse probleemi, reageerib pr. Tamm sellele veidi tigedalt. Ta kaitseb oma andmesisestajaid öeldes, et hoolimata eksimustest, nad suudavad ära teha suure hulga tööd. Ta tõdeb, et paljud neist peavad seda tööd igavaks, kuna suuresti seisneb see klahvide vajutamises. Andmesisestajad sageli ka hilinevad tööle, lobisevad igal võimalusel ja üldiselt ei tööta väga usinasti. Proua Tamm väidab, et ta hoiab neil küll silma peal, aga usub, et ei tohi olla liiga nõudlik ja range, kuna töötajad võivad lahkuda firmast.

Proua Tamm selgitab andmetöötluskeskuse süsteemi. Töö, mis tuleb teha saabub igalt juristilt ja reserveeritakse andmesisestaja päevaplaani. Kindlustamaks, et nad teavad, mida peavad tegema, vaatab proua Tamm, enne kui töö algab, iga töö koos nendega läbi. Kui informatsiooni on vaja täpsustada/selgitada, läheb proua Tamm isiklikult asjakohase juristi juurde ning seejärel edastab info andmesisestajani. Ta kogub kokku tehtud töö ja tagastab selle juristile. Proua Tamme ülesanne on teha koostööd juristidega, kes asuvad kõrvalhoones, mis tähendab, et ta on keskusest sageli eemal. Proua Tamm nõustub, et töötajad ei esinda väga hästi abisekretäride rolli, aga seda seetõttu, et töö on keerulisem kui nad on koolitatud. Ta väidab, et juristid ei aita abisekretäre piisavalt ning ootavad, et nad teaksid kõike koheselt.

Küsitlused on näidanud, et keskuse andmesisestajatele meeldib firma heaks töötada ning soovivad edutamist, kuid leiavad, et on raske olla püsivalt huvitatud tööst, mis on ennast kordav ja igav. Enamus ütlevad, et nad on väsinud vaatamast samasid nägusid iga päev olles eraldatud muust personalist, kellega puudub igasugune kontakt.

Ebaõnnestus ka hiljutine katse suurendada tööefektiivsust puhkpilli muusika abil. Firma juht hr. Reimann pöördub Teie kui juhtimiskonsultandi poole, et küsida nõu.


Instruktsioon: juhtumianalüüs

Juhtumianalüüs on laialt kasutusel, et viia kokku teoreetiline käsitlus ja praktiline situatsioon. Raske kui mitte võimatu on viia terve kursus organisatsiooni ja analüüsida juhtimisprobleemi või organisatsioonikäitumist reaalses elus – seega kirjalik juhtumianalüüs on parim alternatiiv.

Käesoleva juhtumianalüüsi eesmärk on LAHENDADA PROBLEEM. Kindlasti pole olemas ainuõiget ja parimat analüüsi. Iga inimene arendab välja oma meetodi, kuidas informatsiooni sorteerida ning kuidas oma ideid edastada. Ette on antud juhtumianalüüsi struktuur (kirjeldatud hiljem), kus on toodud peamised osad, mis KINDLASTI PEAVAD TÖÖS SISALDUMA. Nende alla võib soovi korral lisada veel alapealkirju, et tekst oleks selgemini mõistetav.

Juhtumianalüüsi puhul on peamine integreerida sobiv teooria juhtumiga. Kõik, mis on tsiteeritud loengukonspektist või mõnest muust allikast tuleb viidata.

Soovitused:
• Teostage iga osa kvaliteetselt. Kõik osad on hindamisel olulised.
• Kontrollige, et kõik osad moodustaksid kokku terviku.
• Ärge jääge ainult loengumaterjalide piiridesse.
• Lugege juhtum ja instruktsioon läbi koheselt isegi kui te ei alusta analüüsiga koheselt.
• Olge loovad!


Töö esitamise nõuded:
• Keeleliselt ja stiililiselt korrektne. Ebakorrektse töö lugemise jätan pooleli.
• Reavahe 1,5; kirjastiil Times New Roman.
• Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni:
o Autor(id), ees- ja perekonna nimi:
o Erialad:
o Iseseisva töö nimetus: Juhtumianalüüs
o Õppeaine nimetus: Juhtimise alused
o Õppejõud: Kärolin Šults
o Esitamise kuupäev: ...


Juhtumianalüüsi struktuur:

1. Tiitelleht

2. Sisukord

3. Juhtumi ülevaade
Anda lühiülevaade juhtumist märkides ära eeldused, mis sai teie endi poolt lisatud. Teil ei ole kogu informatsiooni, mida vajate, seega tuleb see välja mõelda ning lisada kirjeldusse. Lisatu palun tähistada tõmmates joone alla. Orienteeruvalt võiks selle osa pikkus olla 1 lehekülg.

4. Probleemide määratlus ja analüüs
Määratlege kõik probleemid käitumise ning juhtimise terminites. Püüdke selgitada välja probleemide põhjused, mitte lihtsalt sümptomid. Iga probleem TULEB siduda teooriaga.

5. Peamiste probleemide määratlus
Juhtumit analüüsides ilmnevad mitmed probleemid (ptk.4). Oluline on leida üles peamised probleemid või võtmeküsimused, mis tulevad esmalt lahendada. Selles osas tooge välja probleemid, mida edaspidi põhiliselt silmas peate. Seda ptk on hea kasutada ka pärast probleemilahenduste hindamisel (ptk.6). Saate vaadata, kas teie pakutud lahendus on vastuseks peamisele probleemile.

6. Alternatiivsete lahenduste genereerimine ja hindamine
Enamustele probleemidele on terve hulk võimalikke lahendeid. Teie ülesanne on määratleda võimalikud sobivad lahendid (2-3 iga peamise probleemi kohta). Iga lahend tuleb lühidalt kirjeldada ning hinnata selle sobivust tuues välja plussid ja miinused. NB! Te peate hindama alternatiive, mitte valima välja sobivat lahendit (see on järgmise punkti sisu). Selles osas tuleks jätta teooria tahaplaanile ja genereerida praktilisi lahendusi.


7. Soovitused
Selles peatükis tuleks esitada sobiv lahendus (kas üksik lahendus või kombineeritult). Lühidalt tuleks oma valikut põhjendada. Kirjeldada, kuidas see probleemi lahendab. Teooriaga integreerimine on siinkohal taas sobilik.

8. Rakendamine
Selles osas selgita, kuidas viiksite selle lahenduse ellu. Teooria käsitlemine pole siin sobilik. Pange oma lahendus tegevustena kirja. Mida peaks tegema, kelle poolt, millal, millises järjekorras, mis kulutused tuleb selleks teha, jms. asjaolud.
NB! Kui pakutud lahend ei ole realistlik, rakendatav, siis ei ole tegemist lahendusega.

9. Viidatud kirjandus
Ainult see kirjandus, mida tsiteerisite antud töös.

10. Lisad, kui neid on

Сообщение изменено: Kesnia (26 Ноябрь 2009 - 21:01 )

 • 0
Хозяин своей судьбы...

#124 aShine

aShine

  Ёжик в тумане

 • Пользователь
 • 523 сообщений
 • Откуда:Тлн

Отправлено 06 Декабрь 2009 - 22:12

Тигра,
Будем вместе стыдиться. Уже две контрольные прошли.

http://sites.google.com/site/espe9496/
Материалы тут.
 • 0

"Cначала нужно полюбить человека, а потом трогать девушку" (c.) A.K.

"Ёжык вдыхнул туман и присел подвигать носом." (c.) Style

"Люди в тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете" (c.) White_Shark


#125 Maria_Lopez

Maria_Lopez
 • Пользователь
 • 70 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:52

народ у меня такая же тема ,
иза того что 2 предмета в одно время и приходилось пропускать ее лекции
давай те как нить собиремся и пойдем сдавать контрольные работы по Эспе
3 -я контрольная работа будет в среду
давайте вообщем договоримся и подойдем к ней а экзамен уже в январе будет!!
 • 0

#126 Тигра

Тигра
 • Пользователь
 • 185 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 08 Декабрь 2009 - 03:15

Maria_Lopez, я только за!
 • 0

#127 Maria_Lopez

Maria_Lopez
 • Пользователь
 • 70 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:30

вчера подходила к Эспе узнала всего нужно сдать 2 контрольных работ
я завтра иду писать первую из них
нужно 3 теории выучить :
1.Пиаже
2.Выгодский
3.Боулби
по этим теории будут вопросы, так что учите и сдавайте ;)
 • 0

#128 RepublicWales

RepublicWales
 • Новобранец
 • 1 сообщений

Отправлено 31 Январь 2010 - 14:08

ап темы.

у меня такой вопрос, а как будет выглядеть вступительный тест по психологии и как можно к нему подготовиться?
 • 0

#129 leaf166

leaf166
 • Пользователь
 • 201 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 01 Февраль 2010 - 16:13

присоединаясь)))))
 • 0
действия говорят громче, чем слова.

#130 bigaboo

bigaboo
 • Новобранец
 • 8 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2010 - 14:28

Ребята! Кто зарегистрировался на этот предмет, но уже точно решил, что будет отказываться? Это во втором периоде. Будьте добры, напишите, если кто-то решил. :D :rolleyes: Моя почта - xenia@tlu.ee
 • 0

#131 leaf166

leaf166
 • Пользователь
 • 201 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 09 Февраль 2010 - 22:51

ап
 • 0
действия говорят громче, чем слова.

#132 d0ts3nt

d0ts3nt
 • Постоялец
 • 2 110 сообщений

Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:52

Вступительный экзамен раньше выглядел таким образом, что сначала был тест на кругозор (в Таллиннском Универе). Спросить там могу все что угодно: обьем человеческого мозга, кто не в Риигикогу сидит, сколько лет пирамидам Египетским и тд. Потом наступает вторая часть: собеседования. На них сначала делают групповую работу: задают каждой группе проблематкиу, дают время ее обсудить в группе, а потом начинаются дебаты. вторая часть собеседования состоит из того, что проводят личное собеседование с каждым кандидатом. Спрашивают разные вопросы. Очень похоже на собеседеование по приему на работу. Спрашивают практически те же вопросы. За все эти мероприятия ты получаешь пункты, которые потом суммируются и потом выходит некоторый бал. Меня так принимали лет 10 назад. как сейчас принимаю, вы должны у кафедры узнать. Лучше всего им самим на кафедру позвонить и спросить как выглядит процесс вступительных экзаменов.

Кругозор рекомендую расширять тем, что читать новости КАЖДЫЙ ДЕНЬ, чтобы быть в курсе происходящего в Мире. Для собеседования рекомендую ответить на несколько вопросов для себя: чем по-твоему занимается психология? почему ты решил этим заняться? что это тебе даст? что ты знаеш о психологии? каких великих психологов ты знаешь? почему они были великими?

Желаю удачи при поступлении!
 • 0

#133 k10p

k10p
 • Пользователь
 • 80 сообщений

Отправлено 17 Февраль 2010 - 18:43

если узнаешь, будь добра, отпишись, интересует тот-же вопрос :) ибо матику в школе тоже не здавал :) но здана вышая матика в универе :)

русски тоже не ЗДАВАЛИ?
 • 0

#134 kevade

kevade
 • Новобранец
 • 2 сообщений

Отправлено 15 Март 2010 - 13:07

Enamlevinud haigused ja nende vältimine. Esmaabi Rein Jalak


Кто ходит на лекции сейчас?
Подскажите пожалуйста в чём заключается экзамен ? Сложно ли?
и где можно взять матерьялы-лекции?

Заранее спасибо!!!
 • 0

#135 baby12

baby12
 • Пользователь
 • 30 сообщений

Отправлено 23 Март 2010 - 21:28

Какой должен быть объём эссе? Говорила ли она об этом? И экзамен в виде теста или открытых вопросов?
Расскажите плиз, кто сдавал этот предмет или собирается сдавать завтра или в пятницу.
 • 0

#136 bigaboo

bigaboo
 • Новобранец
 • 8 сообщений

Отправлено 23 Март 2010 - 22:26

таксс)) Эспе говорила, что объём эссе должен быть минимум 5 страниц А4, но она особо не придирается, если написано страницы 3-4))) ^_^
 • 0

#137 baby12

baby12
 • Пользователь
 • 30 сообщений

Отправлено 23 Март 2010 - 22:51

а экзамен??с вариантами ответов или без? :-)
 • 0

#138 ladygreen

ladygreen
 • Пользователь
 • 69 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 24 Март 2010 - 17:33

какое эссе?
нам тоже говорила, но все сдавали только экзам.
и всем выставила нормальные отметки
экзам в виде теста но там реально не сложно если хоть чтото читали
 • 0

#139 Maria_Lopez

Maria_Lopez
 • Пользователь
 • 70 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 24 Март 2010 - 23:11

экзамен был с вариантами ответов , сам тест не сложный.Удачи !!!
 • 0

#140 baby12

baby12
 • Пользователь
 • 30 сообщений

Отправлено 29 Март 2010 - 16:20

У кого есть материалы по этому предмету для экзамена???Буду очень благодарна. И в какой форме проходит экзамен?
 • 0

#141 baby12

baby12
 • Пользователь
 • 30 сообщений

Отправлено 29 Март 2010 - 16:22

Кто что знает про этот предмет?? Поделитесь :-)
Есть ли у кого-то лекции???
 • 0

#142 baby12

baby12
 • Пользователь
 • 30 сообщений

Отправлено 15 Апрель 2010 - 12:00

Напишите, пожалуйста,эмайл Елены Эспе.
Заранее спасибо!!!
 • 0

#143 Maria_Lopez

Maria_Lopez
 • Пользователь
 • 70 сообщений
 • Откуда:Tallinn

Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:29

espe9496@gmail.com
 • 0

#144 @Pirasmani)

@Pirasmani)
 • Пользователь
 • 137 сообщений
 • Откуда:Таллинн

Отправлено 02 Июнь 2010 - 13:28

У меня есть материалы. Экзамен проходит в письменной форме. Вопросы как тестовые, так и открытые.
 • 0
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.

#145 -Lion-

-Lion-
 • Пользователь
 • 242 сообщений

Отправлено 23 Август 2010 - 13:14

Всем доброго времени суток. Вопрос мой состоит в следующем: как выглядит вступительный экзамен на специальность Psühholoogia (Inimeseõpetuse suund)?
Нигде не могу найти об этом информацию. Заранее благодарен.
 • 0

#146 Izzi Creo

Izzi Creo

  hard candy

 • Постоялец
 • 3 076 сообщений
 • Откуда:идёт перегар

Отправлено 27 Август 2010 - 14:51

-Lion-, такой же, как и на просто-психологию)

сначала тест на общую осведомлённость :)
если проходишь его успешно, работа в группах, дискуссия на выбранную группой тему.
третья часть-вестлус.
 • 0
чудненько!

#147 tallinnest

tallinnest
 • Новобранец
 • 8 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 11:45

Расскажите, пожалуйста, интересный ли предмет и как проходит экзамен. Хочу брать его на русском. Препод нормальный?
И еще вопрос: по средам сразу две пары подряд будет. Можно приходить только на вторую или там все строго с посещаемостью?
 • 0

#148 Morning

Morning
 • Пользователь
 • 81 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:52

Расскажите, пожалуйста, интересный ли предмет и как проходит экзамен. Хочу брать его на русском. Препод нормальный?
И еще вопрос: по средам сразу две пары подряд будет. Можно приходить только на вторую или там все строго с посещаемостью?

https://forum.ee/t135372/dorogie-studenti-podelites_-vpechatleniem/page__p__1999100__hl__%C3%BClevaade+ps%C3%BChholoogiast+__fromsearch__1#entry1999100
 • 0

#149 Izzi Creo

Izzi Creo

  hard candy

 • Постоялец
 • 3 076 сообщений
 • Откуда:идёт перегар

Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:21

tallinnest,
насколько я осведомлена- не строго.
я вообще пока ничего строгого не заметила :lol:
завтра пойдём первый раз слушать)

Сообщение изменено: T T (07 Сентябрь 2010 - 22:21 )

 • 0
чудненько!

#150 Stormborn

Stormborn
 • Постоялец
 • 8 337 сообщений
 • Откуда:вы всё знаете?

Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 23:06

tallinnest, я проходила на эстонском у Катрин Кулласепп- довольно лёгкий предмет,хотя рассказывает она его жутко заунывано,экзамен тоже-тест,причём в перенасыщенной аудитории :naughty:
 • 0